Bron: Rechtspraak.nl

S’HERTOGENBOSCH – De rechtbank Oost-Brabant heeft een 70-jarige man uit Veldhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk voor ontucht met zijn kleinzoon, het bezit en delen van kinderporno, het bezit van dierenporno en ontucht met een hond. Een 77-jarige medeverdachte krijgt voor zijn aandeel een celstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Beide mannen moeten zich na hun detentie laten behandelen en blijven voorlopig onder toezicht staan. 

Zie grotere foto op: Rechtspraak.nl

De mannen kennen elkaar al jaren en hadden online een seksuele meester-slaafverhouding. Toen de man uit Veldhoven op vaste dagen op zijn pasgeboren kleinzoon ging passen, pleegde hij ontucht met het jongetje en liet hij de medeverdachte via een Skype-verbinding meekijken. De medeverdachte gaf ook opdrachten om bepaalde handelingen uit te voeren. Dit gebeurde meerdere keren in een periode van bijna twee jaar.

De mannen kennen elkaar al jaren en hadden online een seksuele meester-slaafverhouding. Toen de man uit Veldhoven op vaste dagen op zijn pasgeboren kleinzoon ging passen, pleegde hij ontucht met het jongetje en liet hij de medeverdachte via een Skype-verbinding meekijken. De medeverdachte gaf ook opdrachten om bepaalde handelingen uit te voeren. Dit gebeurde meerdere keren in een periode van bijna twee jaar.

De Veldhovense verdachte pleegde ook ontucht met de hond van zijn zoon en had 260 foto’s met dierenporno in bezit. Daarnaast had hij de beschikking over ruim 90.000 uiteenlopende foto’s en video’s met kinderporno. Tussen augustus 2015 en mei 2023 deelde hij dit met de medeverdachte. Die verdachte had zelf zo’n 5.500 foto’s en ruim 240 video’s in bezit en deelde die ook. 

Extreme voorkeuren

De man uit Veldhoven maakte ernstig misbruik van zijn positie als opa om zijn eigen seksuele behoeftes en extreme voorkeuren te kunnen bevredigen. Hij bracht het gezin van zijn zoon onherstelbaar leed toe. Ze dachten hem door en door te kennen en hem zonder twijfel en blindelings te kunnen vertrouwen met hun meest kostbare bezit. In zijn voordeel weegt mee dat hij de delicten heeft bekend, dat hij de ernst daarvan inziet en dat hij een groot schuldbesef en berouw toont. Naar het zich laat aanzien is het contact met zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen definitief verloren. 

Ambulante behandeling

Bij beide verdachten is sprake van “een andere gespecificeerde parafiele stoornis”. Om het risico op herhaling te voorkomen legt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden op aan de mannen. Zo krijgen ze een meldplicht bij de reclassering, moeten zij zich ambulant laten behandelen bij een zorgverlener en mogen ze 3 jaar lang geen contact met elkaar hebben. De man uit Veldhoven krijgt bovendien een contact- en gebiedsverbod zodat het slachtoffer en zijn gezin zich vrij en onbekommerd in hun woonomgeving kunnen bewegen, zonder onverhoeds met de verdachte geconfronteerd te worden.