8 jaar cel voor poging (bondage) moord op echtgenoot

Bron: Rechtspraak.nl.

ALKMAAR – De rechtbank heeft 8 jaar gevangenisstraf opgelegd aan een 30-jarige vrouw uit Hoorn. De rechtbank acht bewezen dat zij op 3 oktober 2014 in hun eigen woning heeft geprobeerd haar echtgenoot van het leven te beroven. De vrouw heeft haar echtgenoot die bewuste dag geblinddoekt en geboeid, wat paste bij een seksspel dat zij wel vaker speelden. Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat zij haar echtgenoot daarna – terwijl hij weerloos was – eerst met een buigveer op het hoofd heeft geslagen en vervolgens meermalen met een mes in de borst gestoken.

Poging moord en poging doodslag

De rechtbank heeft het slaan met de buigveer juridisch als poging tot doodslag beoordeeld en het daarna door de vrouw steken van haar echtgenoot met het mes, als poging tot moord. De rechtbank maakt dat onderscheid omdat bij het slaan met de buigveer nog sprake kan zijn geweest van een heftige gemoedsopwelling. Daarna is de vrouw echter, terwijl haar echtgenoot inmiddels bewusteloos was, een mes gaan halen en heeft zij hem meermalen gestoken in de borst. Tussen die gebeurtenissen was er voldoende tijd om te rade te gaan bij zichzelf en bijvoorbeeld te stoppen met wat zij deed, aldus de rechtbank.

Geheugenverlies

Bij de beoordeling van de zaak speelt een rol dat verdachte zich nagenoeg niets meer kan herinneren van de gebeurtenissen. Deskundigenonderzoek en observatie in het Pieter Baan Centrum hebben geen uitsluitsel kunnen geven over de vraag of de vrouw daadwerkelijk aan geheugenverlies lijdt of dat fingeert. Evenmin is gebleken van ernstige psychische problematiek bij de vrouw: zij is volledig toerekeningsvatbaar en dus verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.

Strafmaat

De rechtbank legt een lagere straf op dan de 12 jaar die is gevorderd door de officier van justitie omdat de rechtbank uitkomt op een andere bewezenverklaring. De officier van justitie ging er vanuit dat het beide keren een poging tot moord betrof. Uit de strafmotivering blijkt dat de rechtbank zwaar tilt aan de ernst van het delict dat de vrouw heeft begaan jegens haar echtgenoot, waardoor hij zéér ernstig letsel heeft opgelopen. Voorts rekent de rechtbank haar aan dat zij heeft nagelaten hulp voor hem te halen of een ambulance te bellen. In haar voordeel is meegewogen haar jonge leeftijd en blanco strafblad. Tevens heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het dossier aanknopingspunten bevat dat de vrouw heeft gehandeld uit gevoelens van angst, vernedering en wanhoop (mede) veroorzaakt door het gedrag van haar echtgenoot.

Schadevergoeding

De vrouw moet van de rechtbank aan de man een bedrag van 360 euro aan materiele en 7.500 euro aan immateriële schadevergoeding betalen.