Vechtsportgala’s en urban- en kinkyfeesten strak gehouden

Bron: Oogtv.nl.

GRONINGEN – Het College van B&W wil strenger gaan toezien op vechtsportgala’s, urban feesten en kinky feesten. Om deze regulering tot stand te brengen is een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening nodig.

Veel van deze evenementen vinden plaats in de gewone horeca. Daarbij is geen evenementenvergunning nodig. Dat moet volgens het college veranderen. Zij zien dat er landelijk gezien problemen zijn bij vechtsportgala’s. Bij kinky feesten zijn volgens het college risico’s op het gebied van hygiëne en de gezondheid en bij urban feesten is er sprake van overmatig drank- en drugsgebruik.

Om deze problemen het hoofd te bieden wil het college meer regulering op het gebied van openbare orde en gezondheid. De voorstellen worden afgestemd met Koninklijke Horeca Nederland.

Zie grotere foto: www.oogtv.nl.