DEN HAAG – Mensenhandel, prostitutie en BDSM worden nog heel vaak op Ă©Ă©n hoop geworpen. De tweede kamer commissie Veiligheid en Justitie gaat erover vergaderen op 17 december a.s. (verplaatst van 9 december)

Mede naar aanleiding van de enquĂȘte die is gehouden onder BDSMĂ©rs. Waarin misbruik wel het centrale thema te noemen was.

Vraag blijft altijd wat politici eruit gaan halen om de BDSM in een beter of juist slechter daglicht te zetten.

Duidelijk is dat het taboe op BDSM nog steeds erg groot is en mensen feitelijk ondergronds moeten met hun voorkeur c.q. leefwijze.

Het verder in de kast drukken van BDSM zou kunnen resulteren dat slachtoffers van misbruik juist geen aangifte gaan doen.

Immers de kans om familie, vrienden en regelmatig zelf je baan kwijtraakt is nu niet bepaald uitnodigend.

Voor de overheid zou met een voorlichtende rol het taboe op BDSM kunnen verminderen en dezelfde rechten moeten geven als Holebi’s.

Zodat een BDSM gedraging nimmer een reden voor ontslag kan zijn.

Ook scholen zouden BDSM in de seksuele voorlichting moeten opnemen.

Zelfs dan zouden er nog decennia voorbij gaan voor de acceptatie op een acceptabel niveau is.

Op voorlichtingsvlak is een gids over “Hoe veilig te spelen/daten” ook geen overbodige luxe.

Daar er soms een misbruik situatie kan ontstaan door onduidelijke wederzijdse afspraken.

Er is tevens een vaak verschil tussen de fantasie van de sub en het daadwerkelijk ondergaan hiervan. Waarbij het ondergaan van de fantasie juist over de grens gaat van de sub.

Vooralsnog is ieder geval van misbruik er Ă©Ă©n teveel.

Toch denk ik (tom verhoeven) dat de reguliere hetero scene vaker misbruik kent dan die van de BDSM scene.

Getuige het feit dat vrouwen binnen de BDSM scene extreem zelden last hebben van billenknijpers. Terwijl ze haast met blauwe billen thuiskomen als ze in de reguliere hetero scene uitgaan.

Aan de kamerleden de taak om hier behoedzaam mee om te gaan en ons als BDSM liefhebbers niet nog verder in een hoekje te drukken.

Link:
Onderzoeksrapport ‘Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht. 206 pagina’s PDF.
Agenda Kamercommisie V&J.